Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri

“Yıldızlar Yatırım Holding bünyesinde görev alan her çalışanımızın gayret ve özveri ile uyması gereken iş etiği kuralları Yıldızlar Yatırım Holding Etik Kurulu tarafından belirlenmiştir. Yıldızlar Yatırım Holding grup şirketlerindeki tüm çalışanlar iş etiği kurallarına uyarak iş arkadaşlarının motivasyonunu arttırmayı ilke edinir. Tüm Yıldızlar Yatırım Holding çalışanları iş etiği kurallarına sadakatle bağlı kalarak destekler ve bilinçli bir şekilde hareket eder.

“Yıldızlar Yatırım Holding ve Grup Şirketleri Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri” hakkında danışma ve bilgilendirme maili, bu bilincin bir parçası olarak oluşturulmuştur. Yıldızlar Yatırım Holding çalışanları, kendi davranışları veya çevresindeki Yıldızlar Yatırım Holding çalışanlarının davranışları hakkında danışma veya bilgilendirme amacı ile bu maili kullanabilirler. Yıldızlar Yatırım Holding Grubu şirketleri ve çalışanları ile ilgili etik kurallar ve çalışma ilkeleri konusundaki tüm bilgilere erişim bu mail üzerinden sağlanabilir. Her türlü soru ve bilgilendirme Etik Kurulu tarafından sağlanır. Etik kuralların ihlal edildiğine dair şikâyet ve bildirimleri soruşturmak ve çözüm geliştirmek Etik Kurul’un sorumluluğu altındadır. Etik Kurulu, Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışır ve incelemeler Yıldızlar Yatırım Holding Hukuk Müşaviri tarafından yürütülür. Yıldızlar Yatırım Holding grup şirketlerinde çalışanların veya üçüncü şahısların Etik Kurulu’na bildirimleri saklı tutulur. İnceleme ve soruşturma çalışmaları bağımsız uzmanlar tarafından gizlilik içinde yürütülür.”

Sorular ve bildirimler için aşağıdaki kanallardan Etik Kurulu üyeleri ile doğrudan temasa geçebilirsiniz:

E-posta: etik@yildiz.com.tr

Telefon: (0) 262 316 61 00