Kalite Politikamız

 • TS EN ISO/IEC 17025 Standardına bağlı kalarak demir çelik sektöründeki genç gücümüz ile yenilikleri sürekli takip ederek, son teknoloji test donanımlarıyla en kısa sürede en hassas şekilde kaliteli deney hizmeti vermeyi, geçerli, doğru ve güvenilir sonuçlar üretmeyi,
 • Müşterilerimizin kalite olarak talep, beklenti ve geri bildirimlerine yasalar çerçevesinde tarafsızlığımızı, bağımsızlığımızı koruyarak ve gizlilik ilkelerimize bağlı kalarak cevap vermeyi,
 • YDÇ Laboratuvarları, TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre kurmuş olduğu yönetim sistemini tüm çalışanların katılımıyla etkin bir biçimde uygulayıp, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş metot ve standartları ve müşteri spesifikasyonları ile ilgili şartlar ve yöntemleri uygulayarak deney ve/veya laboratuvar hizmetlerini vermeyi,
 • Üst yönetim tarafından gerekli olan tüm mali, donanımsal ve insan kaynağı ihtiyacı sağlanarak Kalite yönetim sistemi içerisinde profesyonel bir çalışma ortamı oluşturmayı,
 • YDÇ Laboratuvarları müşterilerinin memnuniyetine odaklanarak, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı ve alanında çalışma yapan diğer laboratuvarlara örnek teşkil etmeyi,
 • Laboratuvar personelinin TS EN ISO/IEC 17025 standardı gerekliliklerini öğrenmeleri ve uygulamalarını, yetkinliklerini eğitim ve uygun yöntemler ile sürekli geliştirmeyi,
 • TS EN ISO/IEC 17025 standardına uyarak ve yönetimin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,
  Bu kalite politikasının benimsenmesi ve uygulanması için gerekli faaliyetleri yürütmeyi,
  taahhüt eder.