Yönetim Sistemleri Politikası

Yıldız Demir Çelik olarak;

Kalite, Çevre, İSG, Enerji, Bilgi Güvenliği ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemleri Politikamız;
Risk Yönetimi ve Performans Takibi Yaklaşımı ile;

  • Ürün Kalitemiz ve Çeşitliliğimiz, Yeni Teknolojik Alt Yapımız ve Demirden Çeliğe Entegre Olmuş Güçlü Sektör Tecrübemiz, Hızlı ve Rekabetçi Yaklaşımlarımız ile Müşterilerimizin
  • Verimliliğimiz, üretkenliğimiz, verilere dayanan karar alma süreçlerimiz ve rekabet gücümüz ile Hissedarlarımızın
  • Mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerimiz, güvenilir çalışma şartlarımız, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu ilkesi ile tehlikeleri ortadan kaldıran, risk değerlendirme ile etkileri en aza indiren, İSG Yönetim Sisteminin gelişimi için etkin bir iletişim kurarak ihtiyaç ve beklentileri dikkate alan ve katılım, danışma için gerekli süreçleri oluşturarak Çalışanlarımızın
  • Enerji başta olmak üzere gerekli tüm kaynaklarımızı verimli kullanarak Toplumumuzun
  • Tasarım aşamasından itibaren, Enerji Performansının İyileştirilmesini dikkate alarak, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini sağlayarak, Kaynaklarımızın
  • Çevre Kirliliğini kaynağında önleme prensibi, farkındalık ve sürdürülebilirlik yaklaşımımız ile Çevremizin
  • Kalite, Çevre, İSG, Bilgi Güvenliği, Enerji Verimliliği, Enerji Kullanımı ve Enerji Tüketimine İlişkin yükümlü olduğumuz uygulanabilir tüm yasal ve diğer şartlara uymakla Ülkemizin
  • Duyarlılık ve sosyal sorumluluk bilinciyle Dünyamızın
  • Her daim araştırmacı yönümüz ve bilginin öneminin farkında olarak onu koruyan yaklaşımımız ile İlgili Taraflarımızın


Kalite, Çevre, İş Sağlığı Güvenliği, Bilgi Güvenliği ve Enerji amaç ve hedeflerinin ölçülebilir performans göstergeleri ile sürekli gözden geçirerek iyileştirmeyi amaçlayan, Geri Bildirim, İhtiyaç ve Beklentilerini karşılayarak, Yönetim Sistemlerimizi, Enerji Performansını ve EnYS’ni Sürekli İyileştirmek için gerekli tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı taahhüt ediyoruz.

Tüm çalışanlar adına.

Doküman No        : ALK.PT.01
Revizyon              : 1
Yayın Tarihi           : 06.04.2021
Onaylayan            : İsmail Hakkı YILDIZ